#

Nestá páxina atopará detalle do servicio:

Aproveitamento, instalación e mantenimiento das enerxías renovables

Enerxias renovables

aerotermia

Aerotermia

A Aerotermia é un sistema que, a través do ciclo termodinámico, recolle a enerxía do aire a través dunha unidade exterior, e a transforma en energía calorífica que o usuario vai a poder utilizar pra o calentamiento de auga pra calefacción e ACS.

biomasa

Biomasa

A biomasa e un típo de enerxía renovable xenerada a partir da combustión de materia orgánica, a cal se orixina a partír de diferentes procesos. Os principales combustibles obtidos a partir de la biomasa son leñas, astillas, pellets, huesos de aceituna e cáscaras de frutos.

renovables

Geotermia

A xeotermia e a energía que se obten mediante o aprovetamento do calor do interior da terra. Tratase duhna enerxía renovable que elimina a dependencia dos combustibles fósiles, contribuindo a reducción das emisions de CO2 causantes do efecto invernadeiro.

térmica

Solar térmica

A enerxía solar térmica e un tipo de enerxía renovable que produce calor mediante a utilización da enerxía solar. E un subtipo que deriva da enerxía solar, e usada básicamente pra producir auga quente, pra a calefacción ou pra a auga quente sanitaria.

  • fotovoltaica
  • fotovoltaica
  • fotovoltaica
  • fotovoltaica