#

Conozca os seus dereitos sobre o tratamento dos seus datos

Privacidade

Política para a privacidade dos usuarios

Conforme a lexislación actual sobre a Protección de Datos de Carácter Personal, ponse en coñecimiento dos usuarios da nosa páxina web (a cual pasaremos a denominar a partir de agora como a Páxina) a Política de Privacidade e Protección de Datos que aplicará no tratamento dos datos personais que o Usuario nos facilite totalmente de forma voluntaria ao acceder a mesma, o as correspondentes aplicacións dende dispositivos móbiles. O Usuario, ao proporcionar a nosa empresa os seus datos de carácter persoal a través dos formularios electrónicos da Web que a nosa empresa ten habilitados para dicho fin: apartado de contactos o da Aplicación, e, no seu caso, a través da marcación da correspondente casilla de aceptación, consente expresamente que a empresa poda tratar esos datos nos términos desta cláusula de Política de Privacidade e Protección de Datos e para os fins aquí expresados. Ponse en conocemiento dos usuarios da Páxina, que os seus datos de carácter persoal só podrán obterse pra o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e legítimas pra os que foxen obtido. Serán cancelados cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para dicha finalidade, ou cando o solicite o titular no exercicio do seu dereito de cancelación. Se manifiesta o seu compromiso de cumplir en todo momento coa legislación vigente relativa a protección de datos, concretamente coa Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal; o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, que aproba o Reglamento de desarrollo da Ley Orgánica 15/1999; o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e demais lexislación aplicable. Os datos personais facilitados serán incluidos nos ficheiros, manuales ou automatizados registrados na Axencia Española de Protección de Datos, baixo a titularidade da Compañía. O usuario será o único responsable da veracidade dos datos facilitados a nosa empresa. Queremos que podas ejercer os teus Dereitos, por elo como interesados poden exercitar seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade, olvido e a limitación ou oposición dirixíndose por escrito a dirección do Responsable, indicando “Dereitos de Protección de Datos” ou a través da seguiente dirección electrónica: info@renovablesluis.com Os interesados teñen dereito a retirar o consentimento prestado. Os interesados teñen dereito a reclamar ante a Autoridad de Control (Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Os campos marcados cun asterisco (*) nos formularios habilitados na Páxina son de cumplimentación obligatoria, de modo que non cumplimentar algun deles no poderá continuar co seu envío. A empresa administra o seu entorno de servidores de forma adecuada, tendo unha infraestructura firewall de estricto cumplimento asi como antivirus, malware, spyware, etc. Utiliza continuamente tecnoloxías actuales para asegurarse de que a confidencialidade e a privacidade da información non se vexa comprometida. Nas páxinas procurarase usar o protocolo SSL (Secure Socket Layer) para mellorar a seguridade. SSL e a tecnoloxía estándar do sector que se utiliza para protexer e manter a seguridade das transmisions de mensaxes a través de Internet. Ao acceder as suas contas o enviar información dende páxinas de Internet seguras, o cifrado codificará os seus datos nun formato ilexible pra impedir que usuarios non autorizados accedan a este tipo de datos. Para elo se adoptan as medidas de índole técnica y organizativa necesarias pra garantizar a seguridade dos datos de carácter personal contenidos nos mismos e pra evitar a sua alteración, pérdida, tratamento o acceso non autorizado, habida cuenta del estado de la tecnoloxía, a naturaleza dos datos e os riesgos aos que están expostos. Calquer cambio realizado na Política de Privacidad e nas prácticas de administración da información se reflexará de forma oportuna, podendo a empresa engadir, modificar ou eliminar dicha política de privacidade cando o estime necesario. De todas formas, a empresa en ningún caso modificará as políticas nin prácticas pra facelas menos eficaces na protección dos datos personales dos nosos clientes almacenados anteriormente, sen o consentimento previo dos clientes afectados.

Os datos ou a información que vostede nos proporcione non serán cedidos ni vendidos, vostede pode elexir as suas preferencias, como por exemplo si desexa que lle manteñamos informado das novedades.

Que vostede poda informarse sobre as características dun producto, unha consulta das opiniones dos clientes, a elección do seu color favorito ... En resume, ¡tantos pasos que fan que vostede disfrute dunha compra en línea, personalizada! Pero agora esta fase de vivir a compra se deten neste último paso: a validación da compra e que recopilemos os seus datos. Pero por qué? Queremos explicárllo... O procesamento da sua información ten dous propósitos. O primero e poder cumplir co seu pedido (ejemplo: sua dirección para a entrega). O segundo e evitar compras fraudulentas (ejemplo: pago duhna tarxeta de crédito robada). Pra facer isto, e posible que teñamos que realizar un control antes da orden. Ista verificación llevase a cabo mediante o análisis da información proporcionada durante a confirmación da orden, así como os elementos postos na cesta (cantidades de productos). Dependendo do análisis, e posible que teñamos que rechazar o pedido ou realizar unha verificación da propiedade dos medios de pago (confirmación por SMS). Facemolo pra protexelo.

Informacion sobre Proteccion de datos personais sobre a sua conta.

(No cumplemento do Reglamento UE 2016/679 de Proteccion de Datos) O seu espacio da conta na nosa empresa permitelle centralizar a información útil e importante, así como os seus datos personais e medios de pago. Dende a sua conta se lle ofrece a posibilidade de seguir o progreso dun pedido, consultar a seu historial de compras ou atopar os seus recibos. Por suposto, esta conta e opcional. Basase solo no seu consentimento. Pode retirar o seu consentimento cando o desexe e proceder a sua eliminación da sua conta.

Responsable: José Luis Louzao Boquete - Rúa do Lindeiro 36 Baixo - 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)

Datos personais recollidos: Nome, dirección de envío, dirección de facturación, correo electrónico, número de teléfono, tipo e número de tarxeta bancaria, detalles do pedido

Legitimación e plazos de conservación: O uso do seu correo electrónico nos términos arriba indicados realizarase co seu consentimento cando vostede así o autorice. A oposición ao envío de información comercial non afecta a execución da finalidade principal. Os datos conservaranse mentras se manteña a relación e non se solicite a sua supresión e en calquer caso no cumplimento de plazos legais de prescripción que lle resulten de aplicación .

Cesión datos: Departamento de ventas, departamento de TI, xestión loxística.

Transferencias internacionais: Os datos personales permanecen dentro da UE, onde facemos todo o posible para protexelos dacordo coas regulacions europeas.

Ejercicio de dereitos: Acceso, cancelación, rectificación, portabilidad e olvido. Os interesados poden exercitar os seus dereitos dirixíndose por escrito a dirección do Responsable, indicando “Dereitos de Protección de Datos” ou a través da seguinte dirección electrónica: info@renovablesluis.com Os interesados teñen dereito a retirar o consentimento prestado. Os interesados teñen dereito a reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Xestions pra a sua seguridade

Na nosa empresa, a seguridade e a nosa prioridade. Desemvolvemos os nosos productos dacordo coas normas e regulacions mais estrictas. Sen embargo, sabemos que o risco cero non existe. A fin de ser o mais reactivos posibles no caso dunha anomalía relacionada cos nosos productos, podemos utilizar a seu número de teléfono ou a sua dirección de correo electrónico, sempre que esta información esté no noso poder. No caso de que non teñamos esta información, e posible que teñamos que preguntarlle ao mercar productos que podan representar un risco para a sua seguridade. Garantizamos que esta información non será utilizada pra ningún outro propósito.

Tratamento necesario pra xestionar as posibles reclamacions e contacto.

Aunque a satisfacción dos nosos clientes e usuarios e a nosa razón de ser, a veces non podemos garantizar a ausencia de pequenas molestias residuales: error no seu pedido, retraso na entrega, anomalía nun producto ... Co fin de apoyalo nestos momentos e brindarlle a satisfacción que ten dereito a esperar da nosa empresa, o noso centro de atención ao cliente está a sua disposición por correo electrónico ou por teléfono, ou por chat. O soporte das suas chamadas e mensajes implica un procesamiento de datos que lle concierne. Dependendo da natureza da sua reclamacion, esos datos poden ser compartidos con outros servizos internos, sempre e cando estén directamente involucrados na resolución do seu problema.

Os dereitos dos usuarios (os seus dereitos)

O feito de confiarnos os seus datos non significa que perda o control deles, ao contrario, a continuación detallamoste mais extensamente. Tes varios dereitos. Alguns son aplicables a todo o procesamento dos datos que lle conciernen, outros dependen do tipo de procesamento implementado e, mais precisamente, da base legal na que se basa (contrato, obligación legal, consentimento, interés lexítimo, etc.). A continuación encontrará unha breve descripción deses dereitos, así como as modalidades dae sua implementación. Pra coñocer exactamente os dereitos relacionados cos tratamentos que lle conciernen, consulte o encabezado "Os seus dereitos" presente na descripción do tratamento en cuestión. O dereito de acceso: Este dereito lle permite facernos preguntas sobre a naturaleza do seu tratamento (tipo de datos, orixen). Tamén lle permite solicitar unha copia de toda a información sobre vostede. Este dereito se aplica independientemente da base legal do seu tratamento. O dereito de rectificación: Actualización dos seus datos. Este dereito se aplica independientemente da base legal de su tratamento. O dereito de oposición: E o dereito a decir non, o dereito a non ser incluido nun procesamento de datos ou ser eliminado del. Este dereito se aplica cando o tratamento se basa no "interés legítimo" da nosa empresa, sempre que tal interés non sea "convincente". Dereito de supresión: E o dereito a ser olvidado ... e iso e normal. A empresa non ten ninguna razón pra manter os seus datos mais ala do que se necesitan. Todos os datos sobre vostede se eliminan automáticamente despois da expiración do período de retención anunciado ao recopilar os sus datos. Cando os seus datos se procesan según o seu consentimento ou interés legítimo (non imperativo) da nosa empresa, pode obter a eliminación anticipada dos seus datos. ¿Cómo? Todo o que ten que facer e mostrarnos a sua disposición a retirar o seu consentimento ou afirmar o seu dereito a opoñerse ao tratamento. Dereito a portabilidade: Este dereito lle permite solicitar a obtención de datos sobre vostede, sempre que sexan obxeto dun tratamento basado no seu consentimento uo nunha relación contractual. ¿Cal e a diferencia co dereito de acceso? Estamos obligados a enviarlle os datos nun formato técnicamente utilizable por vostede o por outra entidad que non sexa a nosa empresa. Podes ejercer os teus dereitos contactándonos nunha das seguentes direccions: -Por email en: info@renovablesluis.com - Por correo ordenario en: José Luis Louzao Boquete,Rúa do Lindeiro 36 - Baixo ,15.705 Santiago de Compostela, A Coruña - España, Teléfono: 981 566 677 Contacto: Pra que a sua solicitude se manexe da maneira mais eficiente posible, recorde: - pra indicarnos el (os) tratamento (s) afectado (s) pola sua solicitude. - Indique qué dereito (s) desexa implementar. - LLe pedimos que nos proporcione unha copia do seu documento de identidade (esta información utilizarase pra verificar que o solicitante e a persoa afectada polo tratamento).

Transferencia dos datos fora da Unión Europea

Os datos facilitados por vostede permaneceran dentro da Unión Europea en todo momento, suxetos a lexislación vixente.

CONFIGURACIÓN DE COOKIES

Non usamos cookies nas nosas páxinas

¿Qué es una cookie?

Una cookie e un pequeno fragmento de texto que os sitios web que visita envían ao navegador e que permite que o sitio web recorde información sobre a sua visita, como o seu idioma preferido e outras opcions, co fin de facilitar a sua próxima visita e facer que o sitio lle resulte mais útil. As cookies desempeñan un papel muy importante e contribuien a ter unha mellor experiencia de navegación pra o usuario.

Diferentes tipos de cookies

Según quén sea a entidade que gestione o dominio dende dónde se envían as cookies e se traten os datos que se obtenñan, podense distinguir dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros. Hay tamén unha segunda clasificación según o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do cliente, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes. E por último, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies según a finalidade pra que se traten os datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental. Pra mais información a este respecto pode consultar a Guía sobre o uso das cookies na Axencia Española de Protección de Datos.

HISTORIAL

Na nosa empresa e páxinas nos se garda un historial das búsquedas ou navegación.

CONSENTIMIENTOS

- A apertura de calquer información contenida no dispositivo a reparar, e solo como verificación de que o software/hardware asociado a mesma permita a comprobación do funcionamento ou pra poder realizar a configuración adecuada.

GARANTIAS

- Toda mercancía entregada ou enviada invocando a garantía, que unha vez supervisada técnicamente non presente anomalía ou defecto de funcionamiento ou presente problemas de software y/o virus, será devolta a portes debidos, facturándose o tiempo que ocupe o departamento técnico na verificación dos mesmos. - O periodo de garantía máximo pra productos novos será de dous anos ou os ofertados polo fabricante dos mesmos. - Os productos novos, con garantía do fabricante, serán enviados a este pra a sua revisión. Calquer cargo que devengue o fabricante, serán por cargo do comprador final. O software preinstalado e o sistema operativo NON teñen garantía, salvo a que fixe o fabricante en cada caso e con arreglo as suas especificacions. - Todo producto novo entregado en RMA deberá entregarse no seu embalaxe original cos seus drivers, manuais, cables e demais elementos que tivesen no momento da sua compra, tamén adxuntarase unha copia da factura e se detallará o fallo que motiva a sua devolución. - Os productos usados, con taras e pequenos desperfectos, que se facturen como tal, tendrán un periodo máximo de garantía de 3 meses e queda expresamente excluido da garantía el software, sistemas operativos e calquer defecto estético ou funcional, causa do seu menor valor de venta o rebaixa. - As reparaciones de software tendrán un periodo máximo de garantía de quince días. - A sustitución de pezas, cando esta sea requerida, será efectuada con outras novas ou reparadas, pasando as pezas sustituidas a ser da nosa propiedade. Quedan excluidos da presente garantía os defectos que se orixinen nos bens garantizados a causa dun accidente, siniestro, uso inadecuado, mal trato ou causa de similar natureza as anteriores, así como os derivados da manipulación dos bens garantizados que non hayan sido realizados polo nosa empresa, así mismo a rotura ou retirada de precintos de garantía, etiquetas e licencias OEM, anularán por completo a garantía. - No caso de desperfectos sufridos no transporte, o cliente debe plantear as suas queixas e reservas sobre o mismo albarán de entrega e confirmarlas de forma fehaciente nas 24 horas seguentes. - Todos os equipos ou materiales reparados ou non, que se encuentren na SAT durante un periodo superior a 15 días se lle empezaran a cobrar gastos adicionales de 2,00 €/día en concepto de almacenamento do equipo, a partir del tercer mes de almacenamento o equipo pasara a ser propiedad da empresa sen que o propietario de tal equipo poida reclamar a propiedade do mesmo e se procederá ao despiece do mismo pra reparación de outros equipos ou pra o reciclado dos mesmos. - Non se fai responsable da información contida nos discos duros ou outras unidades de almacenamiento, polo que se recomenda que se proceda a realizar antes unha copia de seguridade. - Queda exonerada de calquer responsabilidade por danos directos ou indirectos que tiveran a sua causa nos citados defectos de fabricación e/o mano de obra. Tampouco cubre a posible pérdida de información que poida producirse polo mal funcionamento dos bienes garantizados, nin os materiais engadidos polo cliente a configuración orixinal do equipo. - Non cubrirá a garantía se a peza ou máquina entregada foi manipulada ou mal usada. - Non cubrirá a garantía todas aquelas pezas que a sua avería fose producida por un axente exterior a máquina (subida de tensión, raio, inundacions, etc.). - Todas as pezas de recambio que non hayan sido montadas polo noso persoal non teñen garantía, xa sexan pezas eléctricas ou mecánicas. - Non se admiten devolucions de pezas de recambio nin consumibles, xa sesan pezas eléctricas ou mecánicas. - Non se responsabiliza da pérdida ou modificación de la información contenida nos equipos, e responsabilidad do cliente ter copia de seguridade dos datos, asimismo non se responsabiliza do embalaxe que depositen co material. - Non se responsabiliza dos danos ou pérdidas causados durante o transporte do equipo. - Cada producto ou artículo dispon dunha garantía determinada, consulte por marcas cada producto ou fabricante. - Cando un artículo está en garantía o fabricante en moitos casos asumirá os portes de volta do producto, sendo os portes de ida por conta do cliente. Moitos dos nosos productos (motores e caldeiras) teñen a garantía no domicilio do cliente e cubren os portes de IDA e VUELTA. Consulte cos noso Servicio Técnico. - Non se aceptará ningún material dañado, sen embalaxe ou con motras evidentes de unha manipulación incorrecta ou manipulación do embalaje. Os gastos de seguros de transportes corren a cargo de cada cliente e este, asume os risgos do transporte do material. - Se reserva o dereito a abonar unha cantidad inferior no caso de que o material non chegue en perfectas condicions ou baixadas de precio nese periodo de tempo. Non se abonará material pedido específicamente pra o cliente (hay que asumir que o precio de abono tendría unhos gastos de xestión, manipulación, portes, etc...). - Non se aplicarán abonos a personas que pidan material pra probar a reparar os seus equipos, pois conleva un problema de logística e pruebas no noso servicio técnico (ou ben se facturará o mínimo da mano de obra nos nosos S.A.T.). - A Asistencia Técnica, realizarase EXCLUSIVAMENTE no noso S.A.T. situado en la calle Rúa do Lindeiro 36 - Baixo - Santiago de Compostela - salvo que o cliente expresamente contrate e pague por anticipado o desplazamento e mano de obra no seu propio domicilio (co conseguinte gasto adicional aunque o equipo esté en garantía). - Pra a reparación ou cambio de calquer material, será INDISPENSABLE a presentación do comprobante de compra e unha nota aclaratoria do problema ou problemas existentes, así como os posibles embalaxes, manuales, discos ou CDs de controladores (drivers) ... orixinales e demais accesorios. Recuerde que os datos son da sua propiedade, así como a responsabilidade de ter AS SUAS COPIAS DE SEGURIDADE. No caso de programas con proteccions especiais (mochilas, claves de instalación ou desinstalación, USB protect, etc...) deberá avisar antes a S.A.T. - A garantía dos componentes soltos non cubre a mano de obra da sua instalación ou desinstalación. - A empresa nos se fai responsable da non originalidad dos productos que poian conter os seus soportes ópticos o magnéticos recepcionados no noso S.A.T., sendo esto responsabilidade únicamente do cliente. - O cliente autoriza a empresa a informarle polos medios que teñamos ao noso alcance (fax, correo electrónico, correo ordinario, telefónicamente, etc...) de calquer posible cambio, ampliación, error ou omisión nestas condicions de garantía, así como de informarlle de calquer oferta, promoción ou servicio que poidera interesarlle. - O non coñocer estas condiciones de garantía non e causa de reclamación por parte do cliente, que en calquer momento pode consultar dichas condicions o pedilas por escrito antes da compra de calquer equipo. - Todas as reparaciones están garantizadas por tres meses a partir da fecha de reparación do equipo, según condiciones especificadas no Artículo 6º del Real Decreto 58/1988 de 29 de Enero. - A garantía dos componentes cambiados oscila según o fabricante, a garantía será sempre a que o propio fabricante ofrezca. - A empresa non se fai responsable dos datos e información contida nos equipos postos a sua disposición, nin de calquer supuesta pérdida de datos de cualquiera das unidades de almacenamento, aunque sempre velará pola integridad dos mesmos durante a intervención técnica. O cliente está obligado a dispoñer dunha copia de respaldo antes de efectuar a reparación. No caso de non dispoñer da mencionada copia, no seu deseo de prestar o mellor servicio posible, se realizará antes de proceder a la reparación si así a solicita pasando o cargo correspondiente según o tamaño do soporte. No obstante, tampouco neste suposto asume ningunha responsabilidade sobre a información almacenada. - Non se responsabiliza das posibles pérdidas de información ocurridas como consecuencia da manipulación dos equipos entregados pra a sua reparación. - Así mismo se garantiza a confidencialidade dos datos aos que pudiera ter acceso, os cales non serán almacenados mais tempo do necesario pra realizar a intervención técnica, despois da cual, serán eliminados do medio de copia -propiedade do Servicio Técnico- utilizado pra tal efecto.