#

Instalación de paneis solares coa posibilidade de autoabastecemento da sía vivenda

Fotovoltaica

fotovoltaica

Fotovoltaica

A energía solar fotovoltaica e aquela que se obten ao convertir a luz solar en electricidade empleando unha tecnología basada no efecto fotoeléctrico.

  • fotovoltaica
  • fotovoltaica
  • fotovoltaica
  • fotovoltaica