#

Leve a luz do sol ata o rincón mais inesperado da súa vivenda

Doinlight

#

Doinlight

Tubo solar: Captase a luz natural a través dun captador. Iste pode ser instalado tanto na cuberta plana como en tellados planos ou inclinados. Os tubos son os encargados de transportar a luz do sol dende o teito hasta o espacio onde se necesite a iluminación natural.

  • fotovoltaica
  • fotovoltaica
  • fotovoltaica
  • fotovoltaica